Garantii- ja tagastustingimused

  1. Garantii

1.1. Kullakoda OÜ vastutab e-poes müügil olevate toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest. Probleemide ilmnemisel palume kirjutada info@kullakoda.ee edasiste juhiste saamiseks.

1.2. Garantii korras ei hüvitata tooteid ja detaile, mis on kulunud, lõhutud liigset jõudu kasutades või purunenud kukkudes.

1.3. Garantii korras ei hüvitata kasutamise käigus loomulikult kulunud detaile.

  1. Tagastamisõigus

2.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

2.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

2.2.1. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata.

2.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitama tagastusavalduse  vabas vormis e-posti aadressil info@kullakoda.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

2.2.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

3.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Muud tingimused

4.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

4.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Kullakoda soovib Teile mõnusat ostlemist meie e-poes!