Üld- ja tellimistingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.kullakoda.ee (edaspidi e-pood) omaniku Kullakoda OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

  1. Tooted

2.1. Toodete hinnad on eurodes.

2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3. Kullakoda.ee müüb kasutatud kuldehteid.

2.4. E-poes olevad toodete pildid on reaalsed, pilte ei ole töödeldud. Toodete tegelik värv võib veidi erineda piltidel olevast, kuna värvide kuvamine sõltub iga kuvari seadistustest!

  1. Kuidas valida kaupu Kullakoda.ee e-poest

3.1. Valige sobiv teema ning sirvige tooteid. Kui leiate sobiva toote, siis paigutage toode ostukorvi.

  1. Ostukorv

4.1 Ostukorv annab Teile ülevaate Teie poolt välja valitud toodetest ning nende kogumaksumusest. Peale toote lisamist ostukorvi võite e-poest veel teisi tooteid juurde valida. Kui olete toodete valimise lõpetanud, saate siseneda ostukorvi klikkides lehe ülemisse parempoolsesse serva sõnale  “OSTUKORV”. Sisenenud ostukorvi, kontrollige üle valitud tooted.

  1. Tellimuse vormistamine ja tasumine

5.1. Tellimuse vormistamiseks avage ostukorv, sisestage vajaliku kontaktandmed,  valige transpordimeetod, nõustuge tingimustega ning kinnitage tellimus. Peale andmete sisestamist ja tellimuse kinnitamist loetakse ost sooritatuks.

5.2. Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kullakoda OÜ ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise/ kohaletoimetamise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Muud tingimused

7.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

7.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Kullakoda soovib Teile mõnusat ostlemist meie e-poes!